Liên hệ

HỆ THỐNG BA HƯNG BAKERY

40 lê Văn Hiến - Q.Ngũ Hành Sơn
Đt: 0236. 3847. 265 / 0903. 508. 689
16 Phan Đăng Lưu - Q.Hải Châu
ĐT: 0236 3799 319 / 0903. 508. 689
91 lê Văn Hiến - Q.Ngũ Hành Sơn
Đt: 0236. 3959. 191 / 0903. 508. 689
09 Ngũ Hành Sơn - Q.Ngũ Hành Sơn
Đt: 0236. 3950 477 / 0903. 508. 689
47 Nguyễn Văn Thoại - Q. Sơn Trà
Đt: 0236. 3987. 919 / 0903. 508. 689
603-605 Ngô Quyền - Q.Sơn Trà
Đt: 0236. 3931. 846 / 0903. 508. 689
607 Câu Hà (Khu CĐ Việt - Hàn)
ĐT: 0236. 3981 189 / 0903. 508. 689
 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Chủ đề:*

Nội dung:*

Mã bảo vệ:*

reset_capcha